Useiden koulutusten ja kurssien kautta olen saanut lisää työkaluja, joiden avulla voin auttaa sinua kokonaisvaltaisesti. Perinteisen hieronnan, intialaisen päähieronnan ja energiahieronnan  lisäksi teen energiahoitoja eri muodoissa, myös etähoitoina. Terapeuttisia keskusteluja, näkijäkonsultaatioita sekä intuitiivisia Tarot-tulkintoja teen kasvotusten tai puhelimitse.

Rakastan myös puhua ravinnon ja ravinteiden merkityksestä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osana.

Tervetuloa kokemaan rakkauden energian parantava voima!

 

Yhteys

Varaa aika hoitoihin: Soita 0400 431 070  soile@soilekoskela.com
top

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 1.3.2020

1.Rekisterinpitäjä
Enkelin Kultainen Kosketus
1346000-6
Osoite: Mannilantie 19
04400 Järvenpää
Puh: 0400431070

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö
Soile Koskela
Puh: 0400431070 / Sähköposti:
soile@soilekoskela.com

3.Enkelin Kultainen Kosketus
asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn
peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu
asiakkuuteen, sopimussuhteeseen,
rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen
tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

5.Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset
yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
y-tunnus, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista
palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai
verkkolomakkeen / uutiskirjeen kautta.

7.Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin
kolmansille osapuolille.
Olemme varmistaneet että kaikki palveluntarjoajamme
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8.Tietojen siirto EU:n tai Eta:n ulkopuolelle
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n
ja Eta:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan
riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen
ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Olemme varmistaneet tämän myös kumppaniemme osalta.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna
rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella
ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja
pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään
SSL- salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä
varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen
palauttamismahdollisuus varmistetaan.

10.Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle
ylläolevista yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella
varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11.Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon
korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella
joko kirjallisesti tai sähköisesti.
Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen.
Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä,
ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä
tietojen poistamista.

12.Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen
käsittelyyn antama suostumus.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto
osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla
yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna
kirjallisesti tai sähköisesti.
Rekisterinpitäjä säilyttää muita henkilötietoja kulloisenkin
lainsäädännön mukaisesti.
Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta
lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti
myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen
päättymisen jälkeen.

13.Evästeet
Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen
parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi.
Emme käytä tietojasi markkinointitarkoituksiin.
Kunnioitamme yksityisyyttäsi.